Monthly Archives: септембар 2014

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили право на смештај имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак.
Захтев се подноси у року од осам дана од дана истицања Коначне ранг листе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
1. из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи/оверену фотокопија,
2. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
3. из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
4. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
5. лица са инвалидидетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлуку комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,
6. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
7. Избеглице и расељена лицана територији Републике Србије – важећу избегличку легитимацију, расељеничку легитимацију и копију личне карте,
8. Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Рок за подношење захтева и одговарајуће документације је 03. октобар 2014.године

 Студентски центар Чачак

Одлука о праву на смештај

На основу члана 20. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ број 18/2010), члана 24. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гласник РС“ број 36/2010), Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2014/2015. годину и на основу Коначне ранг листе за „бруцоше“, доносим јединствену

ОДЛУКУ
о праву на смештај студената прве године високошколских установа

На основу Коначне ранг листе за „бруцоше“ право на смештај у школској 2014/2015. години у Студентском центру Чачак остварила су  првих тридесетшест кандидата на овој листи.
Коначна ранг листа за „бруцоше“ је саставни део ове одлуке и биће истакнута на огласниј табли Студентског центра Чачак и на интернет адреси центра.
Усељење примљених студената почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2014. године.
Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од становања у дому.

Достављено:
– огласна табла СЦЧ,
– интернет адреса СЦЧ,
– архива.

ДИРЕКТОР
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
________________________________
Зоран Радомировић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БРУЦОШЕ

 

Усељење студената прве године који су према Коначној ранг листи остварили право на смештај у школској 2014/2015. години почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2014. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:
1. Лекарско уверење (не старије од 30 дана),
2. Оверен уговор о јемству,
3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
4. Електронска картица (биће додељена на дан усељења),
5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
25.09.2014. ГОД.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА БРУЦОШИ

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА БРУЦОША

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ПРОДУЖЕЊЕ КАРТИЦЕ

Потрбну документацију за израду и продужење картице можете видети овде

Brucoši

Jedinstvena preliminarna rang-list za brucoše za školsku 2014/2015.godinu