Monthly Archives: септембар 2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ/ Д/02/2013

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

Место: Чачак
Ул. Светог Саве бр. 66
Деловодни број : 404-  2442/2013-01
Датум:  12.09.2013.године
На  основу  члана 116. став 1. Закона  о јавним  набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124/12) и   члана 43.Статута Студентског центра Чачак бр.110-1555/10-01 године и бр.110-401/2011-01, директор Студентског центра Чачак доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ/ Д/02/2013

1.Назив наручиоца:Студентски центар Чачак, ул.Светог Саве бр.66, интернет

страница:www.studentskicentarcacak.co.rs…

Важно обавештење

 

У понедељак, 02. септембра почиње усељење студената који су током
протекле недеље потврдили свој долазак у дом.

Усељење ће трајати од 08,30 до 12,00 часова, по следећем распореду:
08,30-09,30 часова – студенти са почетним словом презимена од А до И;
09,30-11,00 часова – студенти са почетним словом презимена од Ј до Р;
11,00-12,00 часова – студенти са почетним словом презимена од С до Ш.

Постељине ће се преузимати на трећем спрату, у читаоници, такође у
периоду од 08,30 до 12,00 часова!

 


div>