Monthly Archives: септембар 2013

Одлука о праву на смештај

На основу члана 20. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ број 18/2010), члана 24. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гласник РС“ број 36/2010), Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину и на основу Коначне ранг листе за „бруцоше“, доносим јединствену

ОДЛУКУ
о праву на смештај студената прве године високошколских установа

На основу Коначне ранг листе за „бруцоше“ право на смештај у школској 2013/2014. години у Студентском центру Чачак остварила су прва четрдесетчетири кандидата на овој листи.
Коначна ранг листа за „бруцоше“ је саставни део ове одлуке и биће истакнута на огласниј табли Студентског центра Чачак и на интернет адреси центра.
Усељење примљених студената почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2013. године.
Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од становања у дому.

Достављено:
– огласна табла СЦЧ,
– интернет адреса СЦЧ,
– архива.

ДИРЕКТОР
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
________________________________
Зоран Радомировић

РАСПОРЕД ПО СОБАМА ЗА „БРУЦОШЕ“

 

МУШКАРЦИ:
СОБА БРОЈ 16:
1. Николић Лазар
2. Ђукановић Ђура
3. Миливојевић Милан
4. Манојловић Владимир

СОБА БРОЈ 17:
1. Костић Стефан
2. Костић Срђан
3. Алексић Ненад
4. Миловановић Стефан

СОБА БРОЈ 28:
1. Љубојевић Михаило
2. Ћеловић Дамир
3. Којадиновић Никола
4. Тртовић Миломир

СОБА БРОЈ 41:
1. Глушчевић Лазар
2. Пузовић Борис
3. Гојковић Немања
4. Чоловић Иван

СОБА БРОЈ 81:
1. Дивац Бошко
2. Чакаревић Александар
3. Ковачевић Мишко

СОБА БРОЈ 82:
1. Лазаревић Марко
2. Стаменковић Владимир
3. Наумов Данило

СОБА БРОЈ 83: СОБА БРОЈ 11:
1. Церовић Јован 1. Лазаревић Урош
2. Радивојевић Филип
3. Недовић Андрија

ДЕВОЈКЕ:

СОБА БРОЈ 56:
1. Ђуришић Марија
2. Лимић Славица
3. Антић Наташа

СОБА БРОЈ 57:
1. Матовић Стајка
2. Митровић Драгана
3. Стевановић Слађана

СОБА БРОЈ 62:
1. Отовић Анђелија
2. Милошевић Николија
3. Стојановић Јована

СОБА БРОЈ 63:
1. Петровић Неда
2. Живковић Марина
3. Гвозденовић Оливера

СОБА БРОЈ 64:
1. Средојевић Милица
2. Радоњић Јелена
3. Ћурчић Ивана

СОБА БРОЈ 65:
1. Пријовић Кристина
2. Војиновић Марија
3. Полић Јелица

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

 

Усељење студената прве године који су према Коначној ранг листи остварили право на смештај у школској 2013/2014. години почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2013. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:
1. Лекарско уверење (не старије од 30 дана),
2. Оверен уговор о јемству,
3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
4. Електронска картица (биће додељена на дан усељења),
5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
27.09.2013. ГОД.

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

 

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили право на смештај имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак.
Захтев се подноси у року од осам дана од дана истицања Коначне ранг листе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
1. из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи/оверену фотокопија,
2. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
3. из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
4. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
5. лица са инвалидидетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлуку комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,
6. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
7. Избеглице и расељена лицана територији Републике Србије – важећу избегличку легитимацију, расељеничку легитимацију и копију личне карте,
8. Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Рок за подношење захтева и одговарајуће документације је 07. октобар 2013. године.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

Коначна ранг листа бруцоша

 

Коначна ранг листа бруцоша

Обавештење о начину издавања ст.картица 2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ПРОДУЖЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА, ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРОНСКИХ БОНОВА И ЗАМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИХ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ И ПРАВО СТУДЕНАТА НА КОРИШЋЕЊЕ РЕГРЕСИРАНЕ ИСХРАНЕ

1. Право на исхрану по регресираној цени остварују студенти

високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први

пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се

школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство

Право из става 1. ове тачке остварују и студенти који имају држављанство

државе у региону, као и студенти страни држављани у складу са међународним

уговором и реципроцитетом.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ПРОДУЗЕЊЕ КАРТИЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

о потребној документацији за издавање/продужење ради коришћења услуга исхране и смештаја у електронских картица установи Студентски центар Чачак за издавање/продужење електронске картице ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак

потребна су следећа документа:

1. Захтев за издавање/продужење електронске картице

– преузима се на благајни студентског ресторана или на

портирници у студентском дому

2. Потврда са факултета о уписаном семестру за школску 2013/

2014. годину

НОВЕ ЦЕНЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-

2461/2013-05 од 22.08.2013. године о утврђивању цена смештаја и исхране у

установама студентског стандарда за студенте, утврђене су следеће

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

У УСТАНОВАМА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ЗА СТУДЕНТЕ

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Цена смештаја је 1.248,00 динара месечно

2. Цене исхране:

− Доручак 40,00 дин.

− Ручак 72,00 дин.

− Вечера 59,00 дин.

− Дневно 171,00 дин.

− Месечно 5.130,00 дин.

Месечна цена смештаја и цене исхране утврђене овим решењем

примењиваће се од 01. октобра 2013. године.

ДИРЕКТОР

СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

ОДБИЈЕНИ И ОДБАЧЕНИ КАНДИДАТИ

На основу члана 58. Закона о општем управном поступку „Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/2001и „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) и Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину,

ОДБАЦУЈE СЕ

поднетa пријавa кандидата као непотпунa

1. Пајић Марка (досије број 2354-98) – кандидат није доказао да је први пут уписан у одговарајућу годину основних студија првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

На основу члана 4. Став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2010) и члана 14. Став 1. Правилника о смештају и исхрани студената („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2010),

ОДБИЈА СЕ

поднета пријава кандидата као неоснована

1. Старчевић Николе (досије број 2354-132) – студент је школске 2012/2013. године први пут уписао Факултет техничких наука и користио право на смештај.

Комисија за пријем студената:
1.Милоранка Јосовић
2.Петар Шаранчић
3.Радован Гудурић

Прелиминарна јединствена ранг листа бруцоша

 

Прелиминарна јединствена ранг листа бруцоша – документ погледајте овде