Monthly Archives: јун 2011

Objavljen konkurs za prijem u Studentski centar

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду (”Службени гласник РС”, број 18/10) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (”Службени гласник РС”, број 36/10) и Решења број: 612-            00-432/2011-05       од 20.маја 2011.године,

Министарство просвете и науке расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.ГОДИНУ