Category Archives: Вести

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Коначну ранг листу за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Одлука о праву на смештај студената осталих година студија

Одлуку о праву на смештај студената осталих година студија можете преузети овде.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Одлука о броју места за старије студенте

Одлуку о броју места за старије студенте можете преузети овде.

Одлука о проглашењу ранг листа за кандидате „бруцоше“ из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Одлуку о проглашењу ранг листа за кандидате „бруцоше“ из осетљивих друштвених група можете преузети овде.

Коначне ранг листе кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група – СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ  ПОРОДИЦА можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА – можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ – можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА – можете преузети овде.

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

Усељење студента прве године који су према Коначној ранг листи, остварили право на смештај у школској 2016/2017. години почиње 01.октобра и трајаће до 07. октобра 2016. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:

  1. Лекарско уверење ( не старије од 30 дана ),
  2. Оверен Уговор о јемству,
  3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
  4. Електронска картица
  5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
  6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

Студентски центар Чачак

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2016/2017 години

ОДЛУКА О ПРАВУ НА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

ОДЛУКУ о праву на смештај студената прве године високошколских установа можете преузети овде.


div>